Priprema dokumenta za tisak

Proces pripreme tiska u našoj tiskari kreće od provjere pristiglih dokumenata da li odgovaraju procesu tiska (PDF preflight) i u slučaju poteškoća pravovremeno obavještavamo naručitelja o propustima u pripremi.

U dogovoru s naručiteljem izrađujemo probni otisak koji je bojama referentan offsetnom tisku i izrađujemo korekturni print koji je sadržajno referentan, sukladno standardu ISO 12647 (FOGRA). Ukoliko postoji potreba izrađujemo i maketu proizvoda.

Kako bi priprema dokumenta prošla sa što manje poteškoća pripremili smo upute za pripremu tiska. U uputama možete saznati na koji način podesiti programe (Adobe CS, Corel, Word, Freehand) i kako izraditi sam dokument pogodan za tisak.

Ovdje preuzmite upute za pripremu tiska.

Za sve dodatne informacije i pitanja slobodno se javite Odjelu grafičke pripreme na mail: priprema@kerschoffset.hr i s veseljem ćemo vam pomoći u pripremi tiska.

KONTAKT
Kerschoffset d.o.o.
Ježdovečka 112, 10250 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6560 222; fax: +385 1 6560 223; kerschoffset@kerschoffset.hr

Copyright © Kerschoffset. Sva prava pridržana.