Prodajemo povoljno grafički šivači stroj ASTER EL – 2009 god. s dva otvaranja.

Serijski broj 1I09091 /Italija

Tehnički podaci Minimalni format 75 x 150 mm ( uvez u 150 mm )

Maximalni format 320 x 420 mm (uvez u 420 mm )

9000 C/H

Stroj je u radu i može se pogledati. Dostupan je od 01.09.2022.

Cijena po dogovoru.

Kontakt broj 099 263 0750.

Politika privatnosti i Politika kolačića

Kerschoffset d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Kerschoffset d.o.o.  obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka
 • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)
 • Pravila vezana uz Pristup i kreiranje korisičnog profila
 • Sigurnost
 • Rokove pohranjivanja
 • Prava korisnika
 • Automatiziranu obradu
 • Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kerschoffset d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Kerschoffset d.o.o.  obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade: Kerschoffset d.o.o. Zagreb, kerschoffset@kerschoffset.hr

Osoba za kontakt:   Mirjana Kautero, Mirjana.Kautero@kerschoffset.hr

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Kerschoffset d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Kerschoffset d.o.o.  koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima našim klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 • Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Kerschoffset d.o.o.
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
Kolačićima trećih strana Kerschoffset d.o.o. ne koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 • Pristup i kreiranje korisničkog profila

Ukoliko ste dali izričitu privolu za Pristup, ova web stranica omogućava Vam izradu korisničkog profila putem obrasca Prijava. Podatci koje ste nam dostavili kako biste registrirali svoj korisnički profil (ime, adresa e-pošte), kao i sam sadržaj e-pošte mogu sadržavati osobne podatke. Podatke ćemo koristiti samo za prihvaćanje Vaših upita i obradu narudžbi (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) koje ste kreirali kao registrirani korisnik uporabom Vaše korisničke lozinke. Ukoliko želite odustati od korištenja svog korisničkog profila, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem e-pošte kerschoffset@kerschoffset.hr
Navedeni podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.
Vaši će podaci biti objavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:

 1. Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će otkriveni dostavljačima. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;
 2. U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri koji mogu biti uključeni u izvršenje ugovora također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.

Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna radi izvršenja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke putem Pristupa na web stranici, dostavite nam ih putem e-pošte kerschoffset@kerschoffset.hr  kako bismo bili u mogućnosti obraditi Vašu narudžbu.
U slučaju da niste dali privolu, nećete biti u mogućnosti izraditi korisnički profil te s nama nećete moći komunicirati putem web stranice.

 • Sigurnost

Kerschoffset d.o.o.  ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici poduzeća Kerschoffset d.o.o.  obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se Pravilnika poduzeća Kerschoffset d.o.o.  Također, Kerschoffset d.o.o.  koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

 • Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

 • Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim poduzeću Kerschoffset d.o.o.  U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da nas o promjenama obavijestite putem kerschoffset@kerschoffset.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti poduzeće Kerschoffset d.o.o. u pisanom obliku na adresu Ježdovečka 112, 10000 Zagreb s napomenom „odjel GDPR“, elektroničkom obliku na kerschoffset@kerschoffset.hr ili usmenim putem na broj telefona +385 1 6560 222. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem potvrđujemo primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od poduzeća Kerschoffset d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge putem korisničkog profila na web stranici mogu se odjaviti povačenjem privole slanjem e-mail obavijesti na kerschoffset@kerschoffset.hr

 • Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) uopće ne obrađuju prilikom pristupa internet stranicama poduzeća Kerschoffset d.o.o. te se automatizirana obrada osobnih podataka ne provodi u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i poduzeća Kerschoffset d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

 • Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina poduzeća Kerschoffset d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice poduzeća Kerschoffset d.o.o., molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

 • Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: kerschoffset@kerschoffset.hr

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Kerschoffset d.o.o. – Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Priključi nam se i postani dio našeg tima!

Želimo ojačati naš tim i nudimo siguran posao, dobra primanja i kvalitetnu radnu sredinu. Nudimo stalan i stabilan posao, kako ljudima s iskustvom tako i početnicima koje ćemo naučiti svim tajnama grafičkog zanata.

Ako si zainteresiran/a za posao i želiš raditi na najmodernijim grafičkim strojevima, imati stimulativne prihode i ugodno radno okruženje pogledaj trenutno otvorena radna mjesta:

Ili jednostavno pošalji svoj CV na posao@kerschoffset.hr

Najčešća pitanja i odgovori

Kako treba izgledati upit za tisak?

Valjani upit za tisak knjiga, kutija, brošura ili drugih tiskanih materijala treba sadržavati sljedeće informacije:

 • Naziv naručitelja
 • Naziv proizvoda
 • Nakladu
 • Format (dimenzije proizvoda)
 • Opseg (broj stranica ili listova)
 • Vrsta i gramatura papira
 • Tisak (način tiska – broj boja)
 • Dorada (vrste dorade od kojih se sastoji proizvod)
 • Način pakiranja (u pakete ili kutije)

Koja je razlika između digitalnog i offset tiska?

Osim tehnoloških razlika bitna razlika je drugačija namjena tih dviju tehnika. Digitalni tisak je namijenjen za produkciju manjih (do 200 kom) i personaliziranih naklada dok je offsetni tisak namijenjen za produkciju većih naklada tiska. Danas je digitalni tisak jednake kvalitete poput offsetnog tiska te tu nema nekih većih razlika.

Koji odjel trebam zvati kad želim postaviti neko pitanje?

U pravilu bi se sva komunikacija trebala odvijati putem Odjela prodaje, mada se neke tehničke stvari rješavaju i s odjelima Tehnologije i Pripreme za tisak.

Koji papir za tisak je najbolje upotrijebiti?

Postoje razne vrste papira s različitim svojstvima te ujedno sa svojim prednostima i manama. Postoje primjerice bezdrvni, obostrano premazani papiri koji dolaze u mat ili sjajnoj inačici, većeg ili manjeg volumena, potom bezdrvni offsetni papiri – voluminozni, zaglađeni, hrapavi ili pak 100% reciklirani. Općenito se smatra da su premazani papiri, mat ili sjajni, najbolji za kvalitetne reprodukcije kolora u tisku, dok se offsetni papiri koriste za tisak memoranduma, kuverti ili recimo knjižni blok knjiga, odnosno materijale koji pretežito sadrže tekst.

Za izradu ambalažnih kutija koriste se premazani kartoni kao i dosta popularni Kraft ambalažni natur kartoni. Kutije je moguće napraviti i od drugih materijala.

Ako pak radite na nekom umjetničkom katalogu, sofisticiranom korporativnom materijalu ili razvijate skuplju ambalažu tada preporučamo tisak na teksturiranim i voluminoznim papirima visoke kvalitete i finoće materijala.

Možete li mi izraditi alat za štancu?

U našem Odjelu za razvoj štanci možemo napraviti štancu koja vam je potrebna za vaš proizvod, a istovremeno i maketu tog proizvoda kako bi mogli provjeriti dimenzije i kvalitetu tiskanog proizvoda prije izrade.

U kojem slučaju se preporučuje tvrdi, a u kojem meki uvez?

Vrsta uveza ovisi o želji kupca, no uobičajeno je da se luksuznija izdanja uvezuju u tvrdi uvez, no nije strogo pravilo.

Uvjetuje li broj stranica, odnosno opseg materijala odabir uveza?

Kada biramo uvez, koji uvelike ovisi i o debljini papira na koji se tiska, vodimo se načelom da za manji broj stranica uzimamo u načelu klamani uvez (npr. do 64 stranice za papir 135g/m2), a za veći broj stranica lijepljeni uvez. Lijepljeni uvez možemo raditi i za manji broj stranica, ali nije preporučljiv ukoliko je hrbat manji od 4 mm debljine. U svakom slučaju za savjet vezan oko vrste uveza uvijek možete kontaktirati naše komercijaliste ili tehnologe.

Kerschoffset PRISTUP

Naruči

Kerschoffset PRISTUP – brzi pristup našim ponudama i vašim narudžbama!

Želite li u najkraćem mogućem roku dobiti ponudu ili iz postojeće ponude kreirati narudžbu za tisak, koristite Kerschoffset PRISTUP – cjelovito programsko rješenje za upravljanje vašim ponudama i narudžbama za tisak. U okviru PRISTUPA razvijen je modul koji je namijenjen za vas kao naručitelje, a omogućuje slanje upita za ponude, naručivanje, upload materijala za tisak, kompletan pregled arhiviranih upita i narudžbi, te jednostavno kreiranje novih upita ili narudžbi iz već postojećih.

Kreiranje korisničkog profila na PRISTUPU:

Postupak registracije

Ukoliko niste registrirani možete se registrirati u samo nekoliko koraka. Stisnite link „Kreirajte korisnički račun“ upišite e-mail, korisničko ime i lozinku i na vaš e-mail stići će link za potvrdu. Kad verificirate link možete se početi služiti Pristupom i kreirati prve upite i narudžbe…

Od upita do gotovog materijala

Po postavljenom upitu za tisak on se putem aplikacije prosljeđuje našim kalkulantima koji ga obrađuju te vam putem elektroničke pošte koju ste upisali dostavljaju ponudu za tisak. Na osnovu parametara iz primljene ponude na Pristupu iz aktualnog upita kreirate narudžbu s novim ažuriranim podacima, po potrebi joj pridodate i pdf pripreme za tisak i čekate isporuku materijala!

S Kerschoffset PRISTUPOM možete:

 • brzo kreirati upit za tisak
 • iz postojećih upita generirati nove upite
 • iz postojećeg upita generirati narudžbu
 • iz postojećih narudžbi generirati novu narudžbu
 • ažurirati podatke u postojećim obrascima
 • dobiti kompletan uvid u arhivu kreiranih obrazaca
 • uploadati dodatne datoteke poput pripreme za tisak uz narudžbu

Prednosti:

 • ušteda vremena – postojeće obrasce možete ažurirati s novim podacima i iz njih kreirati nove upite ili narudžbe
 • dostupnost – uvijek možete pristupiti poslanim obrascima, poslati upit ili narudžbu i ne ovisite o radnom vremenu tiskare
 • sigurnost – svi podaci koje ste upisali u obrasce zaprimljeni su od strane tiskare

Potrudili smo se da vam maksimalno olakšamo rad s obrascima time što ćete se u okruženju aplikacije vrlo lako snaći, a ukoliko trebate dodatna pojašnjenja na raspolaganju imate i online pomoć te podršku naših zaposlenika.

Kerschoffset PRISTUP – brzi pristup našim ponudama i vašim narudžbama!

Priprema dokumenta za tisak

Proces pripreme tiska u našoj tiskari kreće od provjere pristiglih dokumenata da li odgovaraju procesu tiska (PDF preflight) i u slučaju poteškoća pravovremeno obavještavamo naručitelja o propustima u pripremi.

U dogovoru s naručiteljem izrađujemo probni otisak koji je bojama referentan offsetnom tisku i izrađujemo korekturni print koji je sadržajno referentan, sukladno standardu ISO 12647 (FOGRA). Ukoliko postoji potreba izrađujemo i maketu proizvoda.

Kako bi priprema dokumenta prošla sa što manje poteškoća pripremili smo upute za pripremu tiska. U uputama možete saznati na koji način podesiti programe (Adobe CS, Corel, Word, Freehand) i kako izraditi sam dokument pogodan za tisak.

Ovdje preuzmite upute za pripremu tiska.

Za sve dodatne informacije i pitanja slobodno se javite Odjelu grafičke pripreme na mail: priprema@kerschoffset.hr i s veseljem ćemo vam pomoći u pripremi tiska.

KONTAKT
Kerschoffset d.o.o.
Ježdovečka 112, 10250 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6560 222; fax: +385 1 6560 223; kerschoffset@kerschoffset.hr

Copyright © Kerschoffset. Sva prava pridržana.