Panorama

U proljeće 2019 u časopisu “Panorama” izišao je tekst o našoj investiciji u novi Presto II stroj za uvez klamanjem. Istaknut je naš dugoročni cilj – ulaganjem u nove tehnologije ostati vodeća tiskara za plošni tisak u Hrvatskoj i regiji.

KONTAKT
Kerschoffset d.o.o.
Ježdovečka 112, 10250 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6560 222; fax: +385 1 6560 223; kerschoffset@kerschoffset.hr

Copyright © Kerschoffset. Sva prava pridržana.