Politika privatnosti i Politika kolačića EN

Kerschoffset d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Kerschoffset d.o.o.  obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka
 • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)
 • Pravila vezana uz Pristup i kreiranje korisičnog profila
 • Sigurnost
 • Rokove pohranjivanja
 • Prava korisnika
 • Automatiziranu obradu
 • Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kerschoffset d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Kerschoffset d.o.o.  obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade: Kerschoffset d.o.o. Zagreb, kerschoffset@kerschoffset.hr

Osoba za kontakt:   Mirjana Kautero, Mirjana.Kautero@kerschoffset.hr

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Kerschoffset d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Kerschoffset d.o.o.  koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima našim klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

 • Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Kerschoffset d.o.o.
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
Kolačićima trećih strana Kerschoffset d.o.o. ne koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 • Pristup i kreiranje korisničkog profila

Ukoliko ste dali izričitu privolu za Pristup, ova web stranica omogućava Vam izradu korisničkog profila putem obrasca Prijava. Podatci koje ste nam dostavili kako biste registrirali svoj korisnički profil (ime, adresa e-pošte), kao i sam sadržaj e-pošte mogu sadržavati osobne podatke. Podatke ćemo koristiti samo za prihvaćanje Vaših upita i obradu narudžbi (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) koje ste kreirali kao registrirani korisnik uporabom Vaše korisničke lozinke. Ukoliko želite odustati od korištenja svog korisničkog profila, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem e-pošte kerschoffset@kerschoffset.hr
Navedeni podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.
Vaši će podaci biti objavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:

 1. Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će otkriveni dostavljačima. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;
 2. U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri koji mogu biti uključeni u izvršenje ugovora također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.

Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna radi izvršenja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke putem Pristupa na web stranici, dostavite nam ih putem e-pošte kerschoffset@kerschoffset.hr  kako bismo bili u mogućnosti obraditi Vašu narudžbu.
U slučaju da niste dali privolu, nećete biti u mogućnosti izraditi korisnički profil te s nama nećete moći komunicirati putem web stranice.

 • Sigurnost

Kerschoffset d.o.o.  ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici poduzeća Kerschoffset d.o.o.  obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se Pravilnika poduzeća Kerschoffset d.o.o.  Također, Kerschoffset d.o.o.  koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

 • Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

 • Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim poduzeću Kerschoffset d.o.o.  U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da nas o promjenama obavijestite putem kerschoffset@kerschoffset.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti poduzeće Kerschoffset d.o.o. u pisanom obliku na adresu Ježdovečka 112, 10000 Zagreb s napomenom „odjel GDPR“, elektroničkom obliku na kerschoffset@kerschoffset.hr ili usmenim putem na broj telefona +385 1 6560 222. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem potvrđujemo primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od poduzeća Kerschoffset d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge putem korisničkog profila na web stranici mogu se odjaviti povačenjem privole slanjem e-mail obavijesti na kerschoffset@kerschoffset.hr

 • Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) uopće ne obrađuju prilikom pristupa internet stranicama poduzeća Kerschoffset d.o.o. te se automatizirana obrada osobnih podataka ne provodi u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i poduzeća Kerschoffset d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

 • Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina poduzeća Kerschoffset d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice poduzeća Kerschoffset d.o.o., molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

 • Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: kerschoffset@kerschoffset.hr

CONTACT
Kerschoffset d.o.o.
Ježdovečka 112, 10250 Zagreb, Croatia
tel: +385 1 6560 222; fax: +385 1 6560 223; kerschoffset@kerschoffset.hr

Copyright © Kerschoffset. All rights reserved.