Od radnog naloga do gotovog proizvoda

Mi jesmo drugačiji od drugih tiskara. To je neupitno. Naši klijenti znaju da će dobiti ono što žele.

Od trenutka kada dobijemo narudžbu naša misija je vrhunski finalni proizvod i zadovoljan kupac.
Vrhunska tehnološka opremljenost tiskare i prvoklasna organizacija čimbenici su koji nam osiguravaju prednost pred konurencijom.

Na ovim stranicama možete pobliže upoznati proizvodne procese u Kerschoffset-u, a steći ćete i osnovni pregled najsuvremenijih procesa nastanka tiskovina, čak i ako niste grafički stručnjak.

Prva faza: do radnog naloga

Kalkulacija > Izračun > Menadžment resursa > Radni nalog > Poslovođa (pogon)

Kalkulacija

U prvoj fazi nastanka tiskanog proizvoda, kalkulant obrađuje upit naručitelja proizvoda. Iz tog složenog postupka saznajemo cijenu proizvodnje, potrebne količine sirovina i vrijeme potrebno za realizaciju.

Management resursa

Informacije dobivene kalkulacijom koristimo za upravljanje resursima. Tada saznajemo koliko papira ima na skladištu, koliko još treba naručiti, kada su i koji proizvodni resursi slobodni (strojevi i ljudi) te kolika će biti konačna cijena proizvoda. Tek nakon takve obrade podataka može se otvoriti radni nalog za proizvodnju.

Radni nalog

Prema podacima iz radnog naloga voditelji pojedinih faza proizvodnje upravljaju procesom, uz poseban fokus na kontinuitet svih faza.

Druga faza: proizvodnja

Proizvodnja je tradicionalno podijeljena na tri osnovne cjeline: pripremu, tisak i doradu.
Priprema > Tiskarska ploča > Tisak > Otisnuti arci > Dorada, skladište > Proizvod

Priprema

Podrazumijeva dio proizvodnog procesa do tiskarskih ploča — aluminijskog medija, naslojenog s fotoosjetljivom i za boju prijemčivom tvari, koji se stavlja na cilindre tiskarskog stroja.
Uvođenjem CTP (Computer to Plate) uređaja za direktno "printanje" tj. osvjetljavanje tiskarskih ploča u naš proizvodni proces znatno smo smanjili vrijeme i cijenu proizvodnje, uz istovremeno zamjetno poboljšanje kvalitete otiska (zbog direktnog prijenosa sadržaja na tiskarske ploče).

Tisak

Postupak tiska na suvremenim strojevima, kakvi koristimo u Kerschoffset-u, dostiže brzinu do 15.000 otisaka na sat i to istovremeno u 1-5 boja — ovisno o zahtjevu. Veoma je bitno održavati točno unaprijed definirane uvjete u kojima se odvija takav napredan postupak tiskanja. A kako bi postigli kvalitetan otisak u skladu sa zahtjevima struke i tržišta, koristimo elektronski precizne metode u određivanju i mjerenju adekvatnog nanosa boje i njihovog međusobnog, mikrometarski točnog poravnanja.

Dorada

Nakon sušenja boje, koje traje ovisno o vrsti boje, papiru i načinu nanosa, otisnuti se arci mehanički i termalno obrađuju do potrebnih dimenzija i oblika. Kombinacija u doradi ima gotovo beskonačno mnogo, pa je nemoguće navesti svih, možemo samo reći da smo u mogućnosti izvesti one jednostavne kao i one kreativne i komplicirane dorade.

Treća faza: distribucija

U ovoj fazi, nakon pomne kontrole kvalitete, proizvod se pakira u pakete i distribuira našim dostavnim vozilima ili nekim drugim dogovorenim načinom.

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2019 Kerschoffset. Sva prava zadržana.