Usluge tiska

Što radimo.

Tiskara Kerschoffset već dugi niz godina jedan je od lidera za kvalitetu kada je u pitanju offset tisak knjiga, kataloga, letaka i ostalih tiskarskih proizvoda.

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2021 Kerschoffset. Sva prava zadržana.