Ostalo

Nabava u sklopu projekata financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

logo

Nabava Prilagodbe mrežne infrastrukture

Naziv korisnika: KERSCHOFFSET d.o.o.

Lokacija: Ježdovec, Hr

Kontakt telefon: +385 1 656 0222

Email: Mario.Gotovac@kerschoffset.hr

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 08.11.2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.11.2017.

Kratki opis nabave: Predmet nabave je nabava za parametrizaciju i usklađivanje sistema, povezivanje novih strojeva sa sistemom i optimizacija sustava u trajanju od minimalno tri tjedna, prilagodba mrežne infrastrukture, adaptacija računalno-komunikacijskog centra nabava i ugradnja, puštanje u rad na adresi Naručitelja te jamstvo (jamstvo za ispravnost prodane robe u trajanju minimalno 1 godine) za: Parametrizacija i usklađivanje sistema, povezivanje novih strojeva sa sistemom i optimizacija sustava u trajanju od minimalno tri tjedna:  - 1 komplet

Prilagodba mrežne infrastrukture – nabava i ugradnja  - 1 komplet

Adaptacija računalno-komunikacijskog centra – nabava i ugradnja -1 komplet

Dokumentacija: Obavijest o nabavi; Dokumentacija za nadmetanje; Prilog I ; Prilog II ; Prilog III ; Prilog IV

Rok za dostavu je istekao

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2020 Kerschoffset. Sva prava zadržana.