Ostalo

Nabava u sklopu projekata financiranih iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv korisnika: KERSCHOFFSET d.o.o.
Lokacija: Ježdovec, Hr
Kontakt telefon: +385 1 656 0222
Email: Mario.Gotovac@kerschoffset.hr
Vrsta nabave: Robe
Datum objave: 14.07.2017.
Rok za dostavu ponuda: 07.08.2017.

Kratki opis nabave: Predmet nabave je nabava, isporuka, montaža, puštanje u rad na adresi Naručitelja te jamstvo (4 god. za laser i 2 god. na sve ostalo) za UV osvjetljivač za offsetne ploče sa Auto ulagačem i mostom, 1 komplet

Dokumentacija: Obavijest o nabavi , Dokumentacija za nadmetanje, Prilog I, Prilog II, Prilog III, Prilog IV, Prilog V

Rok za dostavu ponuda je istekao.

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2020 Kerschoffset. Sva prava zadržana.