Proširenje kapaciteta poduzeća Kerschoffset d.o.o. ulaganjem u opremu

esifeuzdfopkh

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta poduzeća Kerschoffset d.o.o. ulaganjem u opremu

Kratki opis projekta: S ciljem proširenja kapaciteta, poduzeće Kerschoffset d.o.o. predloženim projektom nabavlja opremu kako bi se osigurali postojeći nedostatni tehnički, tehnološki, logistički i ljudski kapaciteti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća Kerschoffset d.o.o. na domaćem i inozemnim tržištima te jačanje kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Rezultati projekta ostvarit će se kroz  nabavu nove opreme i usavršavanje zaposlenika, a što će rezultirati  rastom zaposlenosti, rastom prihoda od prodaje te rastom prihoda od izvoza.

Ukupna vrijednost projekta: 36.870.185,05 kn; iznos koji sufinancira EU: 13.022.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 14. prosinca 2016. do 14. srpnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Gotovac

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Kerschoffset d.o.o.”

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2019 Kerschoffset. Sva prava zadržana.