Gotova je školica!

Čestitamo svim polaznicima na uspješno završenim tečajevima.

Projekt: Posao svih poslova

Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

U sklopu projekta koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” tvrtka Kerschoffset Zagreb d.o.o. dobila je sredstva koja su joj omogućila da putem raznih obrazovnih aktivnosti podigne radne procese (vođenje ljudi, prodajne vještine, vještine upravljanja ljudskim potencijalom) na novu razinu te poveže i ojača efikasnost djelovanja Uprave, managementa i prodaje.

Program se odvijao kroz više razina:

1. Analiza obrazovnih potreba (izrada matrice kompetencija za sve polaznike)

2. Moduli
a) Prodajne vještine
b) Vođenje ključnih kupaca
c) Vođenje ljudi i coaching
d) Akademija prodajnog rukovođenja
e) Voditelj nabave
f) Voditelj kontrolinga
Finalno, evaluacija rezultata

3. Evaluacija razvoja kompetencija (utvrđivanje pomaka nakon razvojnog procesa i promjena matrice kompetencija za sve polaznike)

Po završetku edukacija i završetku školovanja koje je trajalo od jeseni 2015. godine do ljeta 2016. godine dosegli smo konačni cilj: unapređenje ključnih kompetencija djelatnika tvrtke.

Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih izdataka projekta iznosi 230.284,93 kn dok je dodijeljeni iznos sufinanciranja bespovratnim sredstvima 218.770,68 kn.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

“Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Kerschoffset Zagreb d.o.o.”

 

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2020 Kerschoffset. Sva prava zadržana.