Dobili smo i blizance!!!

Sve smo noviji i bolji – u dio našeg strojnog parka došli su i „blizanci“ – dva nova kombinirana stroja za savijanje araka Horizon AFC – 746F.

S novim, kompletno automatiziranim top-modelom AFC-746F Horizon postavlja kompletno nova mjerila u točkama automatizacije i učinka kod kombiniranih strojeva za savijanje araka u B1 formatu.

Pomoću Touch&work-tehnologije Horizon radi pravu malu revoluciju pri rukovanju strojevima za tiskarsku doradu. Brzo i jednostavno vrši se podešavanje, što povećava fleksibilnost i ekonomičnost. Podešavanje se vrši kompletno na dodirnom ekranu u boji od 10,4 inča. Nakon digitalnog unosa vrste savijanja i izlaznog formata cijeli se stroj samostalno podešava u roku par sekundi. Značajka mu je i ekstremna preciznost - automatska podešavanja se vrše brzo i precizno, tako nešto ručno uopće ne bi bilo moguće. Stroj omogućuje automatiku podešavanja i korekciju za nalagač, glavu za razdvajanje, graničnike taški, skretnice za arke, bočne graničnike i ulazne lineale, te automatsko preračunavanje i podešavanje valjaka za savijanja sa 1/1000 mm točnosti, uključujući mogućnost kosog podešavanja.

21 standardne vrste savijanja, od toga 10 sa križnim savijanjem fiksno je predprogramirano što ubrzava i olakšava rad, stroj također omogućuje memoriranje 200 naloga i odaziv u roku par sekundi.

Sve ove karakteristike novih strojeva omogućuju našoj tiskari da bude još bolja u ispunjavanju vaših potreba i želja.. a najbolje tek dolazi :)

https://www.youtube.com/watch?v=zpvUDdSjVwE

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2019 Kerschoffset. Sva prava zadržana.