Najčešća pitanja i odgovori

1. Kako treba izgledati upit za tisak?

Valjani upit za tisak treba sadržavati sljedeće informacije:

  • Naziv naručitelja
  • Naziv proizvoda
  • Nakladu
  • Format (dimenzije proizvoda)
  • Opseg (broj stranica ili listova)
  • Vrsta i gramatura papira
  • Tisak (način tiska - broj boja)
  • Dorada (vrste dorade od kojih se sastoji proizvod)
  • Način pakiranja (u pakete ili kutije)

2. Gdje mogu preuzeti upute za pripremu tiska?

Upute za pripremu možete preuzeti ovdje.

3. Što je "Kerschoffset pristup"?

"Kerschoffset pristup" je cjelovito programsko rješenje za upravljanje tiskarom. Postoji i modul koji je namijenjen za naručitelje, a omogućuje naručivanje, slanje upita za ponude te upload materijala za tisak.  

4. Kako mogu postaviti upit preko "Kerschoffset pristup"?

Potrebno je biti registriran u bazi naručitelja te imati pristupnu šifru. Radi jednostavnijeg i bržeg rada, upiti se popunjavaju preko gotovih predložaka po vrstama proizvoda.

5. Koja je razlika između digitalnog i offset tiska?

Osim tehnoloških razlika bitna razlika je drugačija namjena tih dviju tehnika. Digitalni tisak je namijenjen za produkciju manjih (do 200 kom) i personaliziranih naklada dok je offsetni tisak namijenjen za produkciju večih naklada. Danas je digitalni tisak gotovo kvalitetan poput offsetnog tiska te tu nema nekih većih razlika.

6. Mogu li postaviti upit i za samo 5 brošura?

Naravno, upit se možete postaviti i za brošuru u nakladi od samo jednog primjerka.

7. U kojem grafičkom formatu i na koju adresu da pošaljem pripremu?

Pripremu treba biti u PDF formatu napravljena prema uputama. Priprema se šalje sa narudžbom komercijalisti, uploadom preko "Kerschoffset pristupa" ili direktno Odjelu grafičke pripreme na mail priprema@kerschoffset.hr.

8. Koji odjel trebam zvati kad želim postaviti neko pitanje?

U pravilu bi se sva komunikacija trebala odvijati putem Odjela prodaje, mada se neke tehničke stvari rješavaju i sa odjelima Tehnologije i Pripreme za tisak.

9. Tko mi može reći koji papir za tisak je najbolje upotrebiti?

Potoje razne vrste papira sa različitim svojstvima i svojim prednostima i manama. Općenito se smatra da su premazni papiri (mat ili sjajni) najbolji za kvalitetne reprodukcije kolora.

Tehnologija tiska

tehnologija tiska

Priprema za tisak

priprema

Reference

reference

Copyright © 2019 Kerschoffset. Sva prava zadržana.